2006

2006-11-19: Renare Mark Öst inbjuder till studiebesök hos ALcontrol i Linköping tisdagen den 16 januari Efter studiebesöket finns det möjlighet till dryck och förtäring till självkostnadspris på SGI (Statens Geotekniska Institut), som ligger alldeles bredvid. Anmäl er på e-post till: … Read More