Styrelsen

  • Gustaf Sjölund, Umeå (Dåva DAC), ordf vald för 2017
  • Thomas Fägerman, Boden (Swerock) vald för 2016-2017
  • Nanna Stahre, Örebro (Örebro Universitet) vald för 2016-2017
  • Pasi Peltola, Skelleftehamn/Umeå (Boliden Mineral) vald för 2016-2017
  • Anneli Persson, Luleå (Länsstyrelsen Norrbotten) vald för 2017-2018
  • Josef Bjuhr, Luleå (Orbicon AB) vald för 2017-2018

Den nya styrelsen tillsattes på årsmötet 2017-02-21.

Nätverket Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar:
Anna Löfholm, länsstyrelsen i Jämtland, Östersund, Nina Andersson, WSP

Styrelseprotokoll


Region Norr anordnar seminarier och studiebesök i norra delarna av Sverige. Orterna varierar, och ofta ordnas samma seminarium på flera orter med videolänk mellan platserna. Om du har förslag på en aktivitet, kan vara alltifrån afterwork till studiebesök eller tema för ett seminarium så hör av dig till styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete själv så anmäl gärna detta till någon i styrelsen. Regionens evenemang hittar du under menyn ”EVENEMANG” och Regionala Evenemang”