Nätverket är öppet för alla intresserade med anknytning till branschen förorenade områden. Enskilt medlemskap kan tecknas av personer och alla organisationer kan bli korporativa medlemmar. Förmåner för korporativa medlemmar är bland annat att få lägga ut anställningsannonser och en länk på medlemssidan. Enskilda medlemmar får rabatt på nätverkets arrangemang och nyhetsinfo direkt i mailen.

Renare Mark har ett webbaserat medlemsregister och ansökan om medlemskap görs via det. Klicka på ny användare och fyll i uppgifterna. Länk till registret – Bli medlem.

Frågor om nätverket eller medlemskap kan skickas per e-post till info@renaremark.se.

Alla medlemsansökningar ska godkännas av styrelsen.  När styrelsen godkänt medlemsansökan så erhålls en bekräftelse via e-post. Då styrelsen har ett möte per månad kan ta någon månad innan det kommer. Dock har man tillgång till alla medlemsförmåner så snart man ansökt om medlemskap.

Villkor

  • Medlemsavgiften beslutades på föreningens Årsmöte 2017 till 250 kr/kalenderår för enskilda medlemmar. Faktura skickas till angiven adress, medlemsavgiften betalas först efter att faktura erhållits. Anmälan görs via länken ovan.
  • För enskilda medlemmar som arbetar hos någon av våra korporativa medlemmar kommer avgiften på en gemensam faktura till den adress kontaktpersonen för organisationen angivit. Om ni inte önskar gemensam fakturering så ange aktuell fakturaadress och gör gärna en extra notering om detta när ni registrerar medlemskap.
  • För korporativt medlemskap för myndigheter, kommuner, universitet och forskningsinstitut är medlemsavgiften 200 och en serviceavgift på 1000 kr/kalenderår (totalt 1200 kr per kalenderår). I avgiften ingår även ett enskilt medlemskap för kontaktpersonen.
  • För korporativt medlemskap för företag gäller en medlemsavgift på 200 kronor och en avdragsgill serviceavgift på 2200 kr/kalenderår (vid upp till 10 anställda) respektive 5800 kr/kalenderår (med fler än 10 anställda). I avgiften ingår även ett enskilt medlemskap för kontaktpersonen.

Personen som ansöker om korporativt medlemskap för sin organisation blir per automatik kontaktperson. Om någon annan ska vara kontaktperson går det bra att höra av sig via mail. Notera att övriga anställda i företaget inte ingår i det korporativa medlemskapet utan måste teckna ett enskilt medlemskap á 250 kr/kalenderår för att ta del av utskick och få reducerad avgift på renare marks arrangemang.

Korporativt medlemskap är alltså inget kollektivt medlemskap utan respektive anställd i organisationen som vill ta del av rabatter och nyhetsbrev skall även vara registrerad som enskild medlem.

Korporativa medlemmar listas med länk och kontaktinformation på en egen sida.

Nätverket Renare Mark kommer använda de inskickade uppgifterna för sitt medlemsregister och för kontaktinformation. Uppgifterna kommer inte att spridas vidare till utomstående.

Om du inte accepterar användningen av dina personuppgifter enligt ovan ber vi dig tala om detta i samband med din anmälan.

Styrelsen