Kurs-Miljömätningar i förorenade byggnader 18 – 19 oktober

Kursinnehåll Provtagning och analys av luftföroreningar inomhus med passiva, pumpade och direktvisande metoder. Mätning av porgas i mark. Rikt- och gränsvärden och deras betydelse. Hälsoeffekter. Olika metoders känslighet, selektivitet och användarvänlighet. En del av tiden kommer att ägnas åt diskussion … Read More

Temamöte 25 februari

Glöm inte att anmäla dig till temamöte via telefon och netviewer den 25 februari (se beskrivning nedan). Anmäl dig tillann-kristin.karlsson@wspgroup.se om du vill vara med på mötet. Riktvärden, gränsvärden, jämförvärden och bakgrundshalter i luft. Vilka riktvärden, gränsvärden och andra jämförvärden … Read More

GoToMeeting

Eftersom nätverket Förorenade byggnader är ett rikstäckande nätverk kommer möten hållas regelbundet via telefon och GoToMeeting. Då kan alla följa med i en presentation framför datorn och diskutera med varandra på telefonmötet. Nästa möte blir den 7 oktober kl 10:00. … Read More

1 2