Seminarium angående praxis på miljöområdet den 17 april

Seminariet innehåller redovisning av den miljörättsliga rättsutvecklingen efter 13 år med miljöbalken. Miljörättsjuristen Stefan Rubenson (tidigare chef för rättsenheten vid miljödepartementet och en av förgrundsfigurerna i lagstiftningsarbetet med miljöbalken samt medförfattare till Kommentaren till miljöbalken) och andra jurister vid advokatfirman … Read More

1 3 4 5 6 7