Kurs-Miljömätningar i förorenade byggnader 18 – 19 oktober

Kursinnehåll Provtagning och analys av luftföroreningar inomhus med passiva, pumpade och direktvisande metoder. Mätning av porgas i mark. Rikt- och gränsvärden och deras betydelse. Hälsoeffekter. Olika metoders känslighet, selektivitet och användarvänlighet. En del av tiden kommer att ägnas åt diskussion … Read More

1 4 5 6 7