Sweco söker hydrogeolog till Jönköping

posted in: Lediga Jobb | 0

Swecos miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Tjänsteutbudet är brett och omfattar exempelvis lösningar för vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering, infrastruktur samt hantering av förorenade områden. Sweco utför även olika typer av miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Swecos verksamhet … Read More

Miljöhandläggare i samhällsbyggnadsprocessen

posted in: Lediga Jobb | 0

Miljöavdelningen har behov av en miljöhandläggare för medverkan i samhällsbyggnadsprocessen. Förorenade områden är ett fokusområde för tjänsten men även andra frågor inryms. Tjänsten ska medverka till en effektivare samhällsbyggnadsprocess från tidigt skede till färdig exploatering. Arbetet ställer höga krav på … Read More

1 2