2010

2010-05-26: Slussen – Renare Mark Mälardalen bjuder in till ett föredrag om ett av Stockholms hetaste projekt. 22 september kl 16.30-18.00 hos Tyréns i Stockholm Läs hela inbjudan: Länk

2009

posted in: Region Mälardalen | 0

2009-11-04: Powerpoint-presentationer från studiebesöket vid Gasverkstomten i Västerås. Allt material finns samlat i en fil. Ladda ner (OBS! zip-fil 6.8 Mb) 2009-09-10: Renare Mark Mälardalen inbjuder till studiebesök vid Gasverkstomten i Västerås 2009-10-07 Ca 15.15- 16.45 Under besöket kommer vi … Read More

2007

posted in: Region Mälardalen | 0

2007-11-06: Välkomna på studiebesök In Situ-sanering av bensin på grundvattnet (inställt) WSP genomför på uppdrag av SPIMFAB sanering av bensin på grundvattnet under Nyodlingsvägen i Sollentuna. Besöket inleds på WSP:s kontor med en kort genomgång av projektet. Därefter åker vi … Read More

2006

posted in: Region Mälardalen | 0

2006-10-20: Vad händer efter att jorden lastats på lastbilen? Av de steg som finns i ett efterbehandlingsprojekt kommer Renare Mark Mälardalen att besöka det i många fall avslutande – deponin eller behandlingsanläggningen. Ett steg som för den utomstående ofta bara … Read More