Rutiner för Renare Mark — komplement till stadgarna Reviderat 170502